Renewable Power Generation

Tietoliikenneyhteydet uusiutuvan energian tuotannolle

Voimalaitosten, jotka tuottavat energiaa tuuliturbiineilla tai aurinkopaneelien avulla, täytyy varmistaa laitteiden jatkuva toiminta tehokkuuden optimoimiseksi ottamalla huomioon energialähteen kausivaihtelut. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tietoliikenneyhteydet ovat erittäin luotettavat, vaikka ne altistuisivat vaativille toimintaympäristöille, joissa lämpötilavaihtelut ovat suuria sekä elektromagneettiset häiriöt nousevat korkeiksi. Tuuli- ja aurinkopuistot voivat käsittää monia satoja tietoverkkoyksiköitä, joten niiden tulee olla helposti konfiguroitavissa, asennettavissa ja ylläpidettävissä. Tietoverkkotopologian täytyy olla myös helposti skaalattavissa ja kopioitavissa, sillä laitevalmistajat ja integraattorit toimittavat usein maailmanlaajuisesti satoja tuuli- sekä aurinkopuistoja avaimet käteen -periaatteella. Turvallisuus on elintärkeä vaatimus, koska luvaton pääsy yhteenkin kytkimeen voisi vahingoittaa koko tietoverkkoa. Yksittäisten palomuurien asentaminen joka yksikköön voisi johtaa projektin kustannusten kestämättömään kohoamiseen.

Westermon ratkaisu

Westermo tarjoaa Lynx- ja RedFox-kytkimillä ainutlaatuisen ja robustin ratkaisun uusiutuvan energiantuotannon vaatimuksiin. Nämä Westermo-kytkimet on kehitetty luotettavaan toimintaan mitä vaativimpiin olosuhteisiin ja niillä on markkinoiden korkein vikataajuussuoja (MTBF). Westermon WeOS-käyttöjärjestelmä mahdollistaa layer 3 -tietoverkkoratkaisut salaman nopealla palautumisajalla, kun taas WeConfig-tietoverkon konfigurointityökalulla konfiguroidaan ja päivitetään helposti satoja laitteistoja samanaikaisesti yhdestä keskitetystä paikasta sekä luodaan vankkoja ja skaalautuvia hevosenkenkä-topologioita. Kaikki layer 3 -tuotteet takaavat korkean tason kyberturvallisuuden tietoverkon vahvistukseksi luvattomia pääsyjä vastaan. Kyberturvallisuuden konfiguroinnin asetukset voidaan toteuttaa helposti WeConfig-työkalulla, jolloin kaikki käyttämättömät portit jokaisessa laitteessa eristetään yksinkertaisella toimenpiteellä ja palomuurikäytännöt konfiguroidaan joka portille. WeConfig mahdollistaa myös laiteohjelmistojen päivittämisen etäohjauksella, jolloin säästetään aikaa ja pienennetään kustannuksia.

Edut

  • Westermon kytkimet tuovat omaa luokkaansa luotettavuuden ja minimoi seisokit
  • Topologioiden skaalautuvuus ja monistaminen mahdollistetaan WeConfig-työkalulla
  • Koneturvallisuuden taso pidetään siellä, missä sen pitääkin olla.

Recommended products

SAMCA

Thermal solar power plants in Spain

Read the story

Energy applications

Westermo solutions provide data networks of the future, ensuring a smooth transition into a new era of energy supply.
 

Ray Lock

Network application expert

Kysy lisää aiheesta Uusiutuva energiatuotanto

Ole hyvä ja syötä viesti

Ole hyvä ja tarkista sähköpostiosoite

Ole hyvä ja tarkista puhelinnumero

Yhteystiedot

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.