FMC Technologies

Missionkriittinen luotettavuus meren alla

Download story as PDF (en) 

Öljyn ja kaasun louhiminen merenalaisista varannoista on hyvin haastavaa ja vaatii monimutkaista teknologiaa, jolla varmistetaan turvallinen ja tehokas tuotanto. Merenalaisia järjestelmiä kehitetään ja parannetaan jatkuvasti, jonka tuloksena rajat, jolloin varantoihin pääsy katsotaan  taloudellisesti mahdottomaksi tai niihin pääsy ei ole enää ulottuvilla, muuttuvat jatkuvasti. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen on tärkeää tehokkaan ja turvallisen toiminnan takaamiseksi, koska niiden avulla tuotanto lisääntyy, laitteisto pysyy toimintavarmana ja turvallisuusinformaatio varmistetaan. 

FMC Technologies on maailmanlaajuinen johtaja energiateollisuudessa, joka toimittaa vedenalaisia järjestelmiä öljyn ja kaasun louhintaan ja prosessoimiseen meren pohjassa. FMC Technologies -laitteisto voidaan asentaa aina 3 000 metrin syvyyteen, jolloin pääsy sinne on erittäin haastavaa. Mikä tahansa laitteiston seisonta-aika tai laiterikko voisi johtaa vaikeaan ja kalliiseen huoltoon sekä merkittäviin taloudellisiin menetyksiin mahdollisten tuotantomenekkien vuoksi. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki vedenalaisen järjestelmän komponentit ovat mahdollisimman luotettavia käytössä ja niillä on mahdollisimman pitkä vikaantumisväli.

FMC Technologies tarjoaa tietoliikennejärjestelmän, jonka käytettävyysaika on lähes 100 %, mutta silti yhtiö kehittää jatkuvasti järjestelmiään lisätäkseen verkkoyhteyksien suorituskykyä ja toimintavarmuutta. Tietoliikenneratkaisut, jotka tukevat vedenalaisia järjestelmiä ovat olleet erityinen mahdollisuuksien ala. Viimeisimmät saatavilla olevat tietoliikenneteknologiat tarjoavat mahdollisuuden parantaa sekä toimintavarmuutta että suorituskykyä, ja FMC Technologies on innokas vastaamaan tähän haasteeseen.

FMC Thechnologies are using Westermo switches in their mission critical subsea control system 

FMC Technologies on esimerkiksi ottanut käyttöönsä teolliset Ethernet-kytkimet käsittelemään vedenalaisten puiden  syöttämää dataa. Vedenalaisia puita käytetään merenpohjan kaivantojen tuotannon valvontaan sekä hallintaan ja ne ovat keskeinen osa tuotantojärjestelmää. Yksinkertaisesti sanoen ne ovat suuria venttiilejä, jotka on asennettu suoraan öljynporauskaivon suuntausaukon päähän, jossa ne kontrolloivat virtausta, painetta ja muita muuttujia louhintaprosessin aikana.

Kun hankitaan uutta tietoliikennelaitteistoa vedenalaisiin puihin, FMC Technologies vaatii luotettavia laitteita, joiden käyttöikä on hyvin pitkä, jopa 30 vuotta. Oli myös tärkeää löytää kumppani, joka voi esittää ansioluettelon tietoliikenneverkkoratkaisujen toimittamisesta tärkeisiin teollisuuden sovelluksiin, ja joka voi myös tarjota pitäviä tulevaisuuden ratkaisuja.

”Luotettava ja toiminnallinen käytettävyysaika ovat erittäin tärkeitä tämän tyyppisissä asennuksissa ja on oleellisen tärkeää, että tietoliikenneteknologia, johon me sijoitamme, tukee näitä vaatimuksia,” kertoo Bjørn Haavengen, Global R&D Manager in CDM FMC Technologies -konsernista. ”Hakiessamme uutta teknologiaa tarvitsimme yhtiön, jolla on selkeä visio tulevaisuuden viestintäratkaisuista ja laaja kokemus äärimmäisen tärkeistä sovelluksista.”

Näiden vaativien haasteiden kera FMC Technologies kääntyi Westermon puoleen tukea saadakseen. Westermo-tuotteet, joilla varustetaan viestinnän infrastruktuurin hallinta- ja monitorointijärjestelmät, ja joita on tyypillisesti käytetty elintärkeissä ratkaisuissa, joissa kaupallisen tason tuotteet eivät ole riittävän kestäviä, vastasivat täydellisesti näihin tarpeisiin.

Westermo industrial switches in subsea control system 

Westermolla on samanlainen filosofia kuin FMC Technologies -konsernilla, molempien tavoitteena on kehitys, tuotanto ja myydä enemmän kuin pelkkä tuote – eli voida tarjota valmis ratkaisu kompleksisiin ja vaativiin ympäristöihin. Käyttämällä ainoastaan laadukkaimpia komponentteja ja välttämällä elektrolyyttikondensaattoreiden, releiden, tuulettimien ja akkujen käyttöä missä se on mahdollista (koska ne tyypillisesti pienentävät vikataajuutta MTBF), Westermo on kehittänyt markkinoiden luotettavimmat Ethernet-kytkimet ja saavuttanut näin teollisuuden johtavan MTBF (Meantime Between Failures) -luvun, joka ylittää 500 000 tuntia.

FMC Technologies -yhtiötä rohkaistiin vierailemaan ja tarkastelemaan Westermon kehitystyössään ja tuotannossaan käyttämiä prosesseja ja metodeja.  “Westermon viimeisintä tekniikkaa edustava teollinen elektroniikkatuotantolaitos Ruotsissa on hyvin vaikuttava” jatkoi Björn. “Tiukat tuotanto- ja laatukriteerit tarkoittavat sitä, että tuotteet on testattu monessa tuotantoprosessin vaiheessa, jolla varmistetaan maksimi tuotteen toimintavarmuus.”

Westermo Ethernet-kytkin on pääasiallinen tietoliikenneyhteyden laite FMC Technologies -konsernin vedenalaisissa puissa ja perustuu sen suosittuun hallittujen kytkimien Lynx-valikoimaan. Tasaiset ja toimintavarmat viestintäyhteydet ovat erittäin tärkeät, ja siksi Westermo Ethernet-kytkimiä käytetään siirtämään suuri määrä tärkeää dataa kuten tietoja lämpötilasta, paineesta ja virtauksesta. Kytkimet on sijoitettu elektroniikka- ja viestintäkapseliin vedenalaisen puun sisään. Kapselia käytetään sovittamaan yhteen joukko sähkölaitteita ja takaamaan kontrolloitu ympäristö.

“Yhteistyö FMC Technologies -konsernin ja Westermon välillä on toiminut hyvin ja se on tuottanut ratkaisuja vaikeisiin haasteisiin,” sanoi Jan-Helge Kupen, Projektijohtaja, FMC Technologies. “On äärimmäisen tärkeää voida luottaa jokaiseen tavarantoimittajaan projektien onnistumisen kannalta, varsinkin tärkeillä alueilla, kuten ovat laitteiden tietoliikenneyhteydet meren pohjassa.”

Kahden yhtiön yhteistyön tuloksena FMC Technologies laajentaa Westermo-kytkimillä varustettujen vedenalaisten puiden käytön koskemaan öljy- ja kaasuprojekteja maailmanlaajuisesti.Kuvat: FMC Technologies

Download story as PDF (en) 

Ray Lock

Network application expert

Kysy lisää aiheesta Menestystarinat

Ole hyvä ja syötä viesti

Ole hyvä ja tarkista sähköpostiosoite

Ole hyvä ja tarkista puhelinnumero

Yhteystiedot

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.